trongdong
text logo

Tiêu chí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích

Tác giả bài viết: Hoa Hoa

Thứ ba - 25/07/2023 21:20

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm kê, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

dainoihue1 15773264391512120717498 1690252033839500002573
Di tích Cố đô Huế

 

Dự thảo này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công kiểm kê, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bao gồm: kiểm kê, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích cấp tỉnh, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và lập hồ sơ khoa học di tích tiêu biểu của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đề nghị UNESCO xem xét đưa vào danh mục Di sản thế giới theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Di sản văn hóa.

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật trong Quy định này là căn cứ để:

a) Cơ quan, tổ chức xây dựng nội dung chi, mức chi cho việc triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí hàng năm.

b) Cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của cơ quan, tổ chức làm cơ sở cho việc đầu tư kinh phí cho hoạt động kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

c) Xác định đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng cho phù hợp với Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức tối đa, được bảo đảm tính đúng, tính đủ để hoàn thành thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng.

Tiêu chí thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công kiểm kê, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh như sau: 

Tính thống nhất: Bảo đảm việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được triển khai thống nhất về quy trình, cách thức triển khai. 

Tính cập nhật, kịp thời: Bảo đảm việc cập nhật các quy định pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan.

Tính khoa học: Bảo đảm việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Bảo đảm việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO xem xét đưa vào danh mục Di sản thế giới thực hiện đúng theo Công ước 1972.

Tiêu chuẩn chất lượng như sau: Bảo đảm 100% hoạt động kiểm kê, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được thực hiện theo đúng kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền ban hành. Bảo đảm 100% các di tích được kiểm kê đưa vào danh mục, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng các cấp. Bảo đảm 100% hồ sơ kiểm kê, hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, hồ sơ được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo về mặt chất lượng. Bảo đảm 100% hồ sơ đề nghị UNESCO xem xét đưa vào danh mục Di sản thế giới được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo về mặt chất lượng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn tin: baochinhphu.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây