trongdong
text logo

Đốc thúc địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Tác giả bài viết: Thu Cúc

Thứ tư - 14/06/2023 22:07

Bộ LĐTB&XH vừa đề nghị các địa phương đốc thúc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đốc thúc địa phương thực hiện giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Bộ LĐTB&XH vừa có thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án, mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu giải ngân vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Bộ LĐTB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bộ LĐTB&XH đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 227/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ LĐTB&XH.

Các địa phương cần tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra; kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Bên cạnh đó, các cấp có thẩm quyền tại địa phương cũng cần tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư, nội dung hoạt động, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, công khai, minh bạch...

Đồng thời, rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, định kỳ báo cáo Bộ LĐTB&XH và các cơ quan liên quan theo quy định. Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh, thành phố, bảo đảm thực hiện đúng, đủ quy trình, xác định chính xác đối tượng, bảo đảm quy định về thời gian và hệ thống mẫu, biểu báo cáo.

Đối với các địa phương ban hành chuẩn nghèo riêng, thực hiện rà soát quy định về chuẩn nghèo của địa phương bảo đảm phù hợp theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP.

Đề xuất mô hình giảm nghèo bền vững

Bộ LĐTB&XH cũng vừa có thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án, mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023. Theo đó, Bộ LĐTB&XH có nhu cầu lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo năm 2023. 

Cụ thể, đề xuất các dự án, mô hình căn cứ theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị có thể đề xuất các dự án, mô hình giảm nghèo về bình đẳng giới, như: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và các mục tiêu về giảm nghèo của địa phương.

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, năm 2022, ngân sách Nhà nước đã ưu tiên bố trí 23.000 tỷ đồng để thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung. Đến cuối năm 2022, cả nước có 1.057.374 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 4,03% tổng số hộ của cả nước.

Tuy nhiên, thách thức phải kể đến là phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định. Việc ban hành văn bản hướng dẫn và phân bổ vốn chậm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình MTQG; triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 ở một số địa phương còn chậm.

Những tháng đầu năm 2023, Bộ LĐTB&XH tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Tháng 1/2023, Bộ LĐTB&XH đã công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, tỉ lệ nghèo đa chiều (gồm tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) chung toàn quốc là 7,52%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.972.767 hộ.

Tại huyện nghèo, theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉ lệ nghèo đa chiều là 55,45%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo là 538.737 hộ. Cũng tại các địa bàn trên, tỉ lệ hộ nghèo là 38,62%; tổng số hộ nghèo là 375.141 hộ; tỉ lệ hộ cận nghèo là 16,84%; tổng số hộ cận nghèo là 163.596 hộ.

Nguồn tin: Theo www.chinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây